monteursterkstroom.jpg
Welkom

Op 10 januari 1955, is op de Arubaanse Technische School (ATS) de voormalige John F. Kennedy School begonnen met het organiseren van technische cursussen in de avonduren. De lessen werden bijgewoond door 145 studenten. Zij vormen de studenten van de eerste Arubaanse technische avondschool op het eiland. De lessen werden in die tijd gegeven op maandag-, dinsdag- en woensdagavond van 18:15 tot 21:15 uur. Van de 145 aanwezige studenten, waren er 110 medewerkers van de Lago.

De Openbare Avondleergangen Aruba Beroepsonderwijs (OAA), voorheen de Avondleergangen Technisch Vakonderwijs, bestaat in haar huidige vorm sinds augustus 1987.

Bij de start van het schooljaar 1995 / 1996 is de OAA beroepsonderwijs verhuisd naar EPB-Hato en EPB-San Nicolas.

De OAA beroepsonderwijs stelt zich tot doel om studenten van de beroepsopleidingen zodanig te ontwikkelen dat zij vakbekwamer en zelfstandiger hun vak kunnen uitoefenen. Wij bieden zo’n 10 opleidingen in de avonduren en 4 leerwerktraject opleidingen in de middaguren aan.

In november 2015 zijn wij gestart met het vernieuwing van onderwijsprogramma’s voor onze school. En in januari 2017 zijn wij gestart met opleidingen van niveau 1 en 2. We zijn ook bezig met het ontwikkelen van meerdere opleidingen op MBO niveau 3 en 4 om aan te bieden voor onze gemeenschap.

Het leerwerktraject wordt gegeven aan jonge justitiabelen en andere risicojongeren van 16 jaar tot 25 jaar die werkloos zijn en zonder diploma.

Onze opleidingen staan onder toezicht van de Directie Onderwijs, de inspecteur voor het Beroepsonderwijs en het examenbureau. Diploma’s behaald aan de OAA beroepsonderwijs worden allemaal erkend door de overheid en het bedrijfsleven.

De Openbare Avondleergangen Aruba Beroepsonderwijs is ook bereid om in samenwerking met bedrijven of instellingen specifieke op maat gemaakte cursussen en opleidingen te organiseren. Hetgeen wij in het verleden reeds hebben gedaan.

Wij hopen dat jij de komende schooljaar deel zal gaan uitmaken van onze school.

Namens alle docenten en medewerkers van de Openbare Avondleerlangen Aruba (OAA) Beroepsonderwijs wensen wij je veel studieplezier en een succesvolle carrière toe.

Adjunct directeur, de heer R. Havertong
Openbare Avondleergangen Aruba Beroepsonderwijs

 

Spotlight Videos

Videos

Getuigschriften van studenten over hun belevingen bij Openbare Avondleergangen Aruba.

Connect to Us OAA Vimeo Channel